Park_oneya

会发一些不着调的事物,哈哈哈。

风变冷了的话 记忆随时把眼泪带回来 在再次找到你为止 因为那是爱情  因为爱情 拥有我的世界的我的小宇宙 I will search the universe 刻在季节里我们的回忆 抚摸着呼吸的夜❄️☃️❄️                                                                          

||2017/12/24

나의 세상을 가진 나의 작은 우주가
拥有我全世界的我的小宇宙

评论

热度(3)